ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

AMARI Hungária Kft.

Az Ön személyes adatainak védelme az adatfeldolgozás során számunkra fontos kérdés. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatjuk Önt, mint érintettet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27., általános adatvédelmi rendelet, „GDPR) szerint.

Weboldalunk látogatása során a webkiszolgálóink alapértelmezés szerint tárolják az internet-szolgáltató IP-címét, azon weboldal címét, amelyről minket látogat, a weboldalt, amelyet meglátogat, valamint a látogatás dátumát és időtartamát. Ezek az információk nélkülözhetetlenek a weboldal technikai átviteléhez és a biztonságos kiszolgálóüzemeltetéshez. Ezek az adatok nem kerülnek személyre szabottan kiértékelésre.

Amennyiben adatokat küld nekünk, ezeket az adatokat az adatbiztonság érdekében szervereinken tároljuk. Az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az ügyének kezelésére használjuk fel. Az adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk át.

Adatkezelő: Amari Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1044 Budapest, Ipari park u. 3., telefon: +36 1 2323 410, e-mail: info@amari.hu)

SZEMÉLYES ADATOK: Személyes adatok az Ön személyére vonatkozó adatok. Ide tartozik a neve, lakcíme és e-mail címe. Weboldalunk látogatásához nem szükséges személyes adatokat megadnia. Bizonyos esetekben azonban szükségünk lehet a nevére, lakcímére és egyéb információkra, hogy a kívánt szolgáltatást nyújthassuk Önnek, melyről azonban előzetesen vállaljuk tájékoztatni Önt.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha tájékoztató anyaggal szolgálunk Önnek, vagy ha megválaszoljuk az Ön kérdéseit. Ezekben az esetekben mindig tájékoztatni fogjuk Önt az adatkezelésről és annak részeként, hogy mely személyes adatát kívánjuk felhasználni, milyen célból és meddig, az ezzel összefüggésben keletkező jogairól és kötelezettségeiről. Ezenkívül csak azokat az adatokat tároljuk, amelyeket automatikusan vagy önkéntesen átadott nekünk, vagyis, melynek kezeléséhez Ön hozzájárult.

Amikor szolgáltatásaink valamelyikét igénybe veszi, csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek szükségesek a szolgáltatásunk nyújtásához. Lehetséges azonban, hogy további, önkéntes jellegű információkat is kérünk Öntől.

Álláshirdetésre jelentkezők: Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján az alábbi adatait kezeli az álláshirdetésre történő jelentkezésekkel összefüggésben: önéletrajzban megküldött adatok úgy, mint családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, email cím, fénykép, szakmai tapasztalat leírása, beszélt nyelv(ek). Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A jelentkezését az Adatkezelő akkor tudja elbírálni, ha Ön hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt személyes adatok álláshirdetéssel kapcsolatos Adatkezelő általi adatkezeléshez. Az adatok továbbítására harmadik személyek részére nem kerül sor.

Amennyiben nem Ön a sikeres pályázó a meghirdetett állásra, abban az esetben az Adatkezelő az állás betöltéséről hozott döntését követően azonnal törli az Ön személyes adatait, kivéve abban az esetben, ha döntés meghozatalát (amelyről tájékoztatást kap) követően hozzájárulását adja a személyes adatainak további 6 hónapig tartó kezeléséhez.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú, bármikori megváltoztatására.